קטע:מצודות על תהלים פ ב

מצודת דוד

"רועה" - אתה רועה ישראל קשוב תפלתנו

"נוהג" - אתה הנוהג את יוסף כרועה המנהיג את הצאן ולפי שיוסף כלכל את השבטים במצרים לכן נקראו על שמו

"יושב" - אתה הוא היושב על הכרובים שעל הארון הופיעה והאר לנו ישועה

מצודת ציון

"הופיעה" - ענין הארה כמו הופיע מהר פארן (דברים לב)