קטע:מצודות על תהלים פט נג

מצודת דוד

"אמן ואמן" - ר"ל אמת הוא שהמקום הוא ברוך ומהולל וכפל הדבר לחוזק

"ברוך ה'" - כאומר עם כי אני מתרעם על איחור הגאולה מ"מ ברוך ה' לעולם