קטע:מצודות על תהלים פט נב

מצודת דוד

"אשר חרפו וגו'" - וחוזר ומפרש אשר חרפו התאחרות משיחך שמתאחר לבוא ואומרים שלא יבא לעולם

מצודת ציון

"עקבות" - ענין התאחרות וכן לא יעקבם (איוב לז)ע"ש שהעקב הוא אחרית הרגל וסופו