קטע:מצודות על תהלים פט מט

מצודת דוד

"מי גבר יחיה" - מי הוא האדם אשר ישאר חי ולא יראה המיתה וימלט נפשו לעולם מן השאול