קטע:מצודות על תהלים פט מה

מצודת דוד

"השבת" - בטלת אותו מזוהר הצלחתו והפלת כסאו לארץ

מצודת ציון

"השבת" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"מטהרו" - ענין זוהר וזכות כמו וכעצם השמים לטוהר (שמות כד)

"מגרתה" - ענין הפלה כמו ויפול רוכבו אחור (בראשית מ"ט) תרגומו וימגר