קטע:מצודות על תהלים פט מב

מצודת דוד

"כל עוברי דרך" - כדבר ההפקר אשר כל מוצאה רומסה ודורכה

מצודת ציון

"שסוהו" - ענין רמיסה כמו מי נתן למשיסה (ישעיהו מב)