קטע:מצודות על תהלים פט מ

מצודת דוד

"נארתה" - הרחקת הברית שעם דוד וחללת נזרו להשליכו לארץ

מצודת ציון

"נארת" - ענין הרחקה כמו נאר מקדשו (איכה ב)

"נזרו" - כתרו