קטע:מצודות על תהלים פט לח

מצודת דוד

"ועד בשחק" - והיא קבועה לו בשחק לעד נאמן עד עולם שתתמיד בו המלוכה עד עולם כימי הירח וכפל הדבר לחזק

"כירח" - כמו הירח כן זרעו יכון עד עולם על כסא המלוכה