קטע:מצודות על תהלים פט ל

מצודת דוד

"וכסאו" - כסא זרעו

"ושמתי וגו'" - שיהיו גם המה בממשלה ההיא