קטע:מצודות על תהלים פט כט

מצודת דוד

"ובריתי" - הברית שכרתי לו תהיה נאמנת ומקויימת