קטע:מצודות על תהלים פט כח

מצודת דוד

"עליון וגו'" - כפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור

"בכור אתנהו" - להיות גדול על כל מלכי האדמה כמו הבכור על שאר הבנים