קטע:מצודות על תהלים פט כד


מצודת ציון

"וכתותי" - ענין רציצה ושבירה

"אגוף" - מלשון מגפה