קטע:מצודות על תהלים פט כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לא ישיא" - לא יהיה לו כנושה לקחת עשרו

מצודת ציון

"ישיא" - ענין הלואה כמו כי תשה ברעך (דברים כד)

"יעננו" - לשון ענוי