פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים פט כב

מצודת דוד

"תאמצנו" - להתגבר עוד על שונאיו

"תכון עמו" - תהיה נכונה עמו לעזרה

מצודת ציון

"תאמצנו" - מלשון אומץ וכח