פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מצאתי" - אותו מצאתי בבני ישי ומשחתיו על ידך