קטע:מצודות על תהלים פט יז

מצודת דוד

"בשמך" - בתשועת שמך יגילון כל הימים

מצודת ציון

"יגילון" - מלשון גילה ושמחה