קטע:מצודות על תהלים פט יד

מצודת דוד

"תרום ימינך" - להיות עליון על כל

"זרוע עם גבורה" - ר"ל זרועך הנטויה על כל ובכולם תעשה גבורות