פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בשמך ירננו" - ר"ל פלאי גבהם יעוררו הבריות לרנן בפלאי שמך

"וימין" - הוא דרום כי מזרח נקרא קדם והעומד קדמת פניו לקדם מול השמש ימינו א"כ לדרום ומערב קרוי אחור כי אז אחוריו למערב

מצודת ציון

"תבור וחרמון" - שמות הרים גבוהים