קטע:מצודות על תהלים פט יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כחלל רהב" - כמו החלל המדוכא כן דכאת רהב והם מצרים הקרוים רהב

"פזרת אויביך" - הם מלכי כנען

מצודת ציון

"דכאת" - ענין כתיתה ושבירה