קטע:מצודות על תהלים פט טו

מצודת דוד

"יקדמו פניך" - יקדימו לבוא לפניך להנהיג בהם את בני העולם

"מכון" - הכנת כסאך היא בצדק ובמשפט לא לפי כח הזרוע