קטע:מצודות על תהלים פט ט

מצודת דוד

"ואמונתך" - האמונה היא מעולם סביבותיך ולא תתפרד ממך

"חסין יה" - אתה ה' החזק מאוד

מצודת ציון

"חסין" - ענין חוזק כמו וחסון הוא כאלונים (עמוס ב)