קטע:מצודות על תהלים פט ה

מצודת דוד

"אכין זרעך" - להיות נכונים למלוכה

"כסאך סלה" - כסא המלכות הנתון לך לרשת לזרעך יהיה עד עולם כי אף שתבוטל בימי הגולה הנה תשוב בימי המשיח ולא תופסק עוד