פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כרתי" - ר"ל וזהו החסד שאמר כרתי ברית לבחירי וחוזר ומפרש נשבעתי לדוד עבדי