מצודות על תהלים פח ה


מצודת דוד

"אין איל" - שלא היה לי כח מעולם

"נחשבתי" - מגודל התשות נחשבתי עם האנשים אשר כבר ירדו לקבר

מצודת ציון

"איל" - ענין כח כמו אל גוים (יחזקאל לא)