קטע:מצודות על תהלים פו יד

מצודת דוד

"ולא שמוך" - לא שמו יראת אלהים נגד פניהם

מצודת ציון

"עריצים" - חזקים כמו אל נערץ (לקמן פט)