קטע:מצודות על תהלים פו יג

מצודת דוד

"משאול תחתיה" - הוא הגיהנם וזהו במה שבשרו ע"י נתן הנביא שנמחל לו העון דבת שבע

"גדול עלי" - הגדלת עמי חסד

מצודת ציון

"תחתיה" - ענין עומק ושפלות