קטע:מצודות על תהלים פו יא

מצודת דוד

"יחד לבבי" - עשה לי לב אחד ומחשבה אחת ליראה את שמך ולא אהיה תלוי ומסופק

"אהלך" - למען אלך גם אני באמת ר"ל ללכת באמת כמוך

מצודת ציון

"הורני" - ענין למוד

"יחד" - מלשון חד ואחד