קטע:מצודות על תהלים פו טז

מצודת דוד

"לבן אמתך" - ר"ל אני מוכנע כבן אמה יליד בית