קטע:מצודות על תהלים פו ט

מצודת דוד

"יבואו וגו'" - כי לעתיד יאמינו הכל בה'