קטע:מצודות על תהלים פו ח

מצודת דוד

"ואין כמעשיך" - אין בעולם מעשה נפלא כמעשיך

"באלהים" - הם שרי מעלה