קטע:מצודות על תהלים פו ו


מצודת ציון

"האזינה" - הטה אוזן לשמוע

"והקשיבה" - ענין שמועה