קטע:מצודות על תהלים פו א

מצודת דוד

"כי עני" - אני מוכנע כעני

"הטה" - לשמוע תפלתי וענני