קטע:מצודות על תהלים פה יד

מצודת דוד

"צדק" - כל איש יהלך לפניו הצדק ר"ל שיהיה הצדק תמיד נוכח עיניו וישים פעמיו לדרך הצדק ללכת אחריה וכפל הדבר לחוזק

מצודת ציון

"פעמיו" - צעדיו כמו פעמי הכן (לקמן קי"ט)