פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים פה ח

מצודת דוד

"הראנו" - לזה הראה לנו חסדך במהרה בימינו