מצודות על תהלים פה ז


מצודת דוד

"הלא אתה" - הלא סוף הדבר תשוב תחיינו מן הגלות וישמחו עמך בישועתך