קטע:מצודות על תהלים פה ו

מצודת דוד

"הלעולם" - וכי עד עולם תכעוס בנו וכי תמשוך אפך לסוף כל הדורות

מצודת ציון

"תאנף" - מלשון אף וחמה