קטע:מצודות על תהלים פה ה

מצודת דוד

"שובנו" - כן שובנו מגלות אדום והפר כעסך אשר עמנו