קטע:מצודות על תהלים פה ג

מצודת דוד

"נשאת" - כי מחלת עונם וכסית חטאתם עד עולם לא יזכר

מצודת ציון

"נשאת" - ענין מחילת העון