קטע:מצודות על תהלים פד י

מצודת דוד

"מגננו" - בה"מ שהוא לנו למגן ולמחסה ראה אותו וזכור בו

"והבט" - שא פני דוד משיחך ולמענו עשה שלא יהיה בחנם טרחתו על בה"מ