מצודות על תהלים פג יא


מצודת דוד

"נשמדו בעין דאר" - על מדין הוא חוזר

"היו דומן" - היו למדרך כף הרגל כדומן שע"פ האדמה

מצודת ציון

"דומן" - זבל ואשפה כמו כדומן על פני השדה (מלכים ב ט)