פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים פב ז

מצודת דוד

"וכאחד השרים" - העושקים דלים הרוצצים אביונים כי ע"פ רוב יד השרים במעל הזה

"אכן" - באמת הואיל ואין אתם נזהרים בה תמותו כמו שמת אדם הראשון על שלא נזהר במצותי