קטע:מצודות על תהלים פב ד

מצודת דוד

"פלטו" - מיד הבא לעשקם

מצודת ציון

"פלטו" - ענין הצלה