קטע:מצודות על תהלים פא יד

מצודת דוד

"לו עמי" - אם היה עמי שומע לי וגו'

מצודת ציון

"לו" - כמו אם וכן לו החייתם אותם (שופטים ח')