קטע:מצודות על תהלים פא ב

מצודת דוד

"הרנינו" - בפה

"עוזנו" - שהוא לנו למעוז וחוזק

"הריעו" - בשופר