קטע:מצודות על תהלים עט ז

מצודת דוד

"נוהו השמו" - החריבו מדורו זה בה"מ

"אכל" - כלו והשמידו