קטע:מצודות על תהלים עט ב

מצודת דוד

"נתנו וגו'" - כי לא נתנום לקבורה

מצודת ציון

"לחיתו" - הי"ו יתירה וכן וחיתו ארץ למינה (בראשית א)