פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים עח סט

מצודת דוד

"כמו רמים" - ר"ל בנהו בנין עדי עד כמו השמים הרמים ויסדה להיות לעולם כמו הארץ