קטע:מצודות על תהלים עח ס

מצודת דוד

"אוהל" - את האוהל אשר שכן בה בין בני אדם

"ויטוש משכן שלו" - בימי עלי הכהן

מצודת ציון

"ויטוש" - ענין עזיבה