קטע:מצודות על תהלים עח נט


מצודת ציון

"ויתעבר" - מלשון עברה וזעם