מצודות על תהלים עח נד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הר וגו'" - זה בה"מ אשר קנתה ימינו להיות שלו לשכון שמה

"גבול קדשו" - זה א"י